Nabór projektów do programu Noc Poezji 2020

Motywem przewodnim dziesiątej, jubileuszowej Nocy Poezji będzie PODRÓŻ, rozumiana bardzo szeroko. Zarówno jako podróż w czasie i pamięci, w poszukiwaniu prawdy, porozumienia, spełnienia, wspomnień, w sporze ze światem i Bogiem, ale także jako podróż literacka, zabawa słowem, eksperyment językowy, poezja z zastosowaniem nowych mediów, czy po prostu przygoda i doświadczanie wielokulturowości/ lekcje z wielokulturowości.

Nabór projektów do programu Noc Poezji 2020
Fot. Krakowskie Noce

Podobno, jak powiedział św. Augustyn, „Świat jest książką i ci którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę”. A poezja jest jak podróż! Poezja jest „jak transfuzyjna krew dla pracy serca:/ choćby dawcy już dawno pomarli/ (…) ich krew żyje(…) i cudze ożywia wargi” [Ryszard Krynicki, „Poezja żywa”].

Poezja ma wiele twarzy, tyle ilu jest poetów, ile wierszy, ilu odbiorców! Różnorodność form poetyckich i języka przekazu poetyckiego odzwierciedla różnorodność światów, odmienny stosunek do siebie i do rzeczywistości. Ta różnorodność jest największą wartością naszego świata!

Jubileuszowa 10. Noc Poezji to znakomita okazja do podróży literackiej w ulubionym przez Państwa kierunku, bądź w nieznane….
 

Zapraszamy do składania oryginalnych, unikatowych propozycji!

CELE PROGRAMU NOC POEZJI 2020:

 1. poszukiwanie nowych, nowoczesnych i atrakcyjnych form promocji poezji,
 2. wspieranie kompetencji i praktyk czytelniczych, rozwijanie zamiłowania do czytania ze zrozumieniem, zachęcenie do własnych poszukiwań, interpretacji i reinterpretacji utworów poetyckich,
 3. integracja środowisk twórczych i artystycznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydawców i księgarzy, mieszkańców oraz odwiedzających Europejskie Miasto Literatury UNESCO gości, wokół poezji i kultury słowa,
 4. zainteresowanie poezją i aktywizacja w ramach projektu zróżnicowanych grup odbiorców, w tym mieszkańców osiedli odległych od ścisłego centrum Krakowa.

PREFEROWANE FORMY REALIZACJI:

 • oryginalne, niestandardowe, innowacyjne projekty autorskie,
 • spotkania i pojedynki poetyckie,
 • warsztaty słowa,
 • gry miejskie,
 • poezja w przestrzeni miejskiej,
 • poetycki slam i poetyckie „karaoke”,
 • spacery literackie,
 • eksperymenty literackie z wykorzystaniem nowych mediów.

Najmilej widziane będą projekty podejmowane we współpracy przez kilka podmiotów, w innowacyjny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poetów i poezji.

Termin realizacji projektów: 10 października lub noc z 10 na 11 października 2020 roku.
Termin zgłaszania propozycji upływa w 16 kwietnia 2020 r.

Propozycje niskobudżetowych projektów, które mogłyby zostać ujęte w programie 9. edycji Nocy Poezji, można składać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK:

 • pocztą na adres: plac Wszystkich Świętych 11, 30-004 Kraków z dopiskiem „NOC POEZJI 2020” (decyduje data stempla pocztowego),
 • osobiście na dzienniku podawczym w Magistracie: Plac Wszystkich Świętych 3-4, z dopiskiem „NOC POEZJI 2020”,
 • drogą mailową (pod warunkiem, że objętość zgłoszenia nie przekracza 1 MB) na adres: joanna.szulborska@um.krakow.pl.

Przez projekt niskobudżetowy rozumie się projekt, w przypadku którego oczekiwany udział finansowy Miasta nie przekracza 12 tys. zł.
Propozycja realizacji projektu powinna zawierać:

 1. tytuł projektu,
 2. planowane miejsce i czas realizacji,
 3. opis koncepcji, w tym cel realizacji projektu,
 4. kalkulację kosztów,
 5. informację o przewidywanych adresatach projektu,
 6. krótką informację o autorze/ autorach oraz inicjatorach projektu (jeśli osoby lub podmioty nie współpracowały dotychczas z miastem Kraków), a także realizatorach/wykonawcach.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru projektów do programu Nocy Poezji 2020, uwzględniając ich atrakcyjność i oryginalność, w tym powiązanie z motywem przewodnim, charakter, lokalizację, adresatów projektu, a także ogólną kwotę zabezpieczonych na realizację programu środków. Postępowanie nie jest postepowaniem konkursowym. Osoby/podmioty, których propozycje będą uwzględnione w programie zostaną powiadomione o tym drogą mailową lub telefonicznie.

NOC POEZJI stanowi jeden z komponentów marki KRAKOWSKIE NOCE. Marka ta jest znakomicie rozpoznawana, stąd też wydarzenia Krakowskich Nocy co roku cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i odwiedzających nasze miasto gości, niejednokrotnie specjalnie przybywających z tej okazji do Krakowa.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia programu. Jesteśmy ciekawi Państwa propozycji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 12 61 61 917.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Krakowskie Noce
Newsletter
Zapisz się