Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 6608 pasujących obiektów:

Muzeum Archidiecezjalne/ Dom Dziekański

http://krakow.pl/instcbi/1220,inst,11163,0,instcbi.html

W dwóch kamienicach przy ulicy Kanoniczej, gdzie dziś mieści się Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, w latach 1953-1967 mieszkał ks. Wojtyła – na początku pod numerem 19, a później w tzw. Domu Dziekańskim pod numerem 21. W muzeum można oglądać pamiątki związane z papieżem, udostępniony jest też pokój, w którym mieszkał ks. Wojtyła –skromne wyposażenie uzupełniono o pamiątki po nim. Warto też zwrócić uwagę na eksponaty przekazane do muzeum przez samego papieża. ...

Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny

http://krakow.pl/instcbi/15666,inst,11341,0,instcbi.html

Muzeum Narodowe w Krakowie powstało w 1879 r. jako pierwsza narodowa instytucja muzealna w podzielonej wciąż zaborami Polsce. Początkowo mieściło się w Sukiennicach. Już w XX w. włączono do muzeum budynki i zbiory Emeryka Hutten-Czapskiego, dom Jana Matejki wraz ze zbiorami, a z czasem także m.in. zabudowania poszpitalne na Wzgórzu Wawelskim i kamienicę Szołayskich. Budynek Gmachu Głównego wznoszony był z przerwami w latach 1934–1989. Mieści on trzy galerie stałe: Galerię Sztuki Polskiej XX w. – najobszerniejszą tego typu prezentację muzealną w Polsce, gdzie można zap...

Muzeum Narodowe w Krakowie – Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego

http://krakow.pl/instcbi/15666,inst,11361,0,instcbi.html

Nazwa Kamienicy Szołayskich wiąże się z jej Ofiarodawcami. Najstarsza część obiektu powstała w XV wieku. Obecny kształt kamienica uzyskała w wyniku przebudów w XVII, XIX i XX stuleciu. Na początku XX w. kamienica należała do ziemiańskiej rodziny Szołayskich, która zapisała ją Muzeum Narodowemu w Krakowie. W końcu 1934 r. otwarto tu Oddział im. Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego, jednego z największych darczyńców Muzeum, mecenasa sztuki i promotora modernizmu. Jego zbiory, obejmujące m.in. grafikę i ceramikę europejską, kolekcję tkanin z Europy i Dalekiego Wschodu,...

Muzeum Narodowe w Krakowie – Dom Józefa Mehoffera

http://krakow.pl/instcbi/15666,inst,11381,0,instcbi.html

Muzeum mieści się w domu, który Józef Mehoffer – jeden z najwybitniejszych młodopolskich artystów i czołowych przedstawicieli symbolizmu przełomu wieków – nabył w 1932 r. i wyposażył w stylowe meble, dzieła sztuki oraz rzemiosła artystycznego. W 1986 r. dom ten, zgodnie z wolą rodziny artysty, został przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie. W 1996 r. placówkę otwarto dla publiczności. Wnętrza domu – obecnie muzeum artysty – urządzono w nawiązaniu do oryginalnej koncepcji Mehoffera. Placówka ma charakter muzeum wnętrz: pokoje wypełniają na ogół te same co ni...

Muzeum Witrażu

http://krakow.pl/instcbi/15666,inst,11382,0,instcbi.html

W Muzeum Witrażu przestrzenie ekspozycyjne przeplatają się z mieszczącą się tu od 1902 r. pracownią witraży. Jej założyciel – Stanisław Gabriel Żeleński postanowił stworzyć pierwszą znaczącą pracownię witraży na ziemiach polskich. Powstał budynek specjalnie dostosowany do potrzeb pracy nad witrażami. Sama kamienica została wzniesiona w latach 1906–1907. Z zakładem współpracowali wybitni młodopolscy artyści, m. in Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Henryk Uziembło, Jan Bukowski, Karol Frycz i Wojciech Jastrzębowski. Do chlubnych tradycji nawiązuje współ...

Muzeum Etnograficzne – Budynek Główny oraz Dom Esterki

http://krakow.pl/instcbi/15666,inst,11383,0,instcbi.html

Muzeum powstałe w 1911 r. z inicjatywy Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa, amatora i kolekcjonera – mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza. W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, a w drugim budynku (tzw. Domu Esterki) – w pięknie sklepionych XVI-wiecznych piwnicach – urządzane są wystawy czasowe. Zbiory, których zalążkiem była kolekcja Seweryna Udzieli, liczą obecnie ok. 80 tys. eksponatów. Znaczna ich część pochodzi z końca XIX i początku XX w. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli jako swoisty „matecznik" kultury chłopskiej...

Muzeum Inżynierii Miejskiej, Krakowski Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

http://krakow.pl/instcbi/15665,inst,11402,0,instcbi.html

Muzeum Inżynierii Miejskiej mieści się w budynkach najstarszej krakowskiej zajezdni tramwaju konnego i elektrycznego. Swą działalność realizuje poprzez gromadzenie i eksponowanie polskiego dziedzictwa technicznego. W zbiorach posiada obiekty ilustrujące rozwój komunikacji miejskiej w Krakowie, historie drukarstwa oraz dzieje polskiej motoryzacji. Istotną cechą działalności muzealnej jest organizacja wystaw interaktywnych, upowszechniających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży. Siedzibą główną muzeum jest Zajezdnia przy ul. Wawrzyńca 15. Posiada dwa odd...

Muzeum Fotografii im. Walerego Rzewuskiego

http://krakow.pl/instcbi/15665,inst,11403,0,instcbi.html

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie to jedyna w Polsce instytucja muzealna poświęcona w całości medium fotograficznemu. Powołane zostało w 1986 r. Gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury z dziedziny fotografii, historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Prowadzi także działalność naukową, oświatową, wystawienniczą i wydawniczą. Dziś działa pod nazwą skróconą MuFo – to wyraz zbudowany z pierwszych liter nazwy Muzeum Fotografii. Dla zwiedzających dostępne są: MuFo Józefitów – to przede wszystkim no...

Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://krakow.pl/instcbi/15665,inst,11404,0,instcbi.html

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedno z nielicznych muzeów tego typu na świecie. Utworzone w 1946 r. przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej, jest obecnie jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieści się przy ul. Floriańskiej 25, w zabytkowej kamienicy mieszczańskiej (XIV–XV wiek), na Drodze Królewskiej.   ...

Muzeum Etnograficzne – Budynek Główny oraz Dom Esterki

http://krakow.pl/instcbi/15665,inst,11405,0,instcbi.html

Muzeum powstałe w 1911r. z inicjatywy Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa i kolekcjonera – mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza. W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, a w drugim budynku (tzw. Domu Esterki) – w pięknych XVI-wiecznych piwnicach – urządzane są wystawy czasowe. Zbiory liczą obecnie ok. 80 tys. eksponatów. Znaczna ich część pochodzi z końca XIX i początku XX w. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli jako swoisty „matecznik" kultury chłopskiej w Krakowie zaprasza do obejrzenia bezcennych zbiorów. W istotny sposób ...