Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1752 pasujących obiektów:
Kościół oo. Bernardynów leży bezpośrednio u stóp Wawelu. Pierwszy gotycki kościół kompletnie zniszczono podczas potopu szwedzkiego. Obecny powstał w II połowie XVII w.   Wchodząc na zamkowe wzgórze możemy zobaczyć pogrążoną kopułę kościoła. Celowo umieszczono ją nisko, nie wynosząc jej ponad wysokość fasady kościoła. Zadecydowały o tym względy strategiczne - ewentualny ostrzał artyleryjski z Wawelu mógł naruszyć zbytnio wyróżnione elementy konstrukcji.  

Kościół na Skałce jest prawdopodobnie trzecim z kolei, jaki stanął w tym miejscu. Pierwotną romańską rotundę przebudowano na modłę gotycką z fundacji Kazimierza Wielkiego w XIV w. Ten kościół zaś zniszczył najazd Szwedów w połowie XVII w. Ostateczny wygląd obecnego kościoła (wzniesionego w latach 1740-1762), w tym także monumentalne dwubiegowe schody prowadzące do wnętrza świątyni, zawdzięczamy warszawskiemu architektowi Antoniemu Solariemu. Z kościołem połączony jest klasztor oo. Paulinów, sprowadzonych do Krakowa przez historyka Jana Długosza.

Kościół powstał z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. On też osadził w nim zakon Augustianów, który opiekuje się kościołem do dziś. Budowa gotyckiej bazyliki rozpoczęła się ok. 1343 roku. Niestety, nigdy nie została w pełni zakończona. Mówiono nawet, że nad świątynią zaciążyła klątwa, jaką nałożył na króla biskup Bodzanta za rzekomo rozwiązły tryb życia monarchy.   Początkowo budowa postępowała szybko i bez przeszkód. Jednak w roku 1443 wskutek trzęsienia ziemi runęło sklepienie prezbiterium. Ponieważ kataklizm nie wyrządził innych poważnych szkód, nasuwa to podejrzenia co do...
Pierwsze wzmianki o kościele Mariackim pochodzą z 1222 roku. Był to kościół romański, przy którym założono parafię dla tworzącej się społeczności miasta. Świątynia uległa zniszczeniu w trakcie najazdów tatarskich. Drugi kościół powstawał etapami przez kilka następnych stuleci, począwszy od roku 1288. Ostateczny kształt zyskał pod koniec XIV wieku: to ceglana, trójnawowa bazylika gotycka, w tzw. typie krakowskim, z charakterystycznym wydłużonym i wielobocznie zamkniętym prezbiterium. W XV wieku dobudowano sześć kaplic, ufundowanych przez rodziny bogatych mieszczan oraz dwie kruchty. Nadbudow...
Wzniesiony z cegły kościół jest klasyczną bazyliką z trzema nawami, nakrytymi sklepieniem krzyżowo-żebrowym i wydłużonym, wielobocznym prezbiterium. Szczególne wrażenie sprawia strona zachodnia, ze schodkowym szczytem ozdobionym pinaklami i płycinami, w których umieszczono figury Chrystusa Bolesnego, Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty. Wieżę podwyższono i nakryto późnorenesansowym hełmem ok. połowy XVII w.   Podczas najazdu szwedzkiego (1655 r.) król Karol Gustaw miał tu swoją kwaterę i stąd kierował oblężeniem Krakowa. Zakonników zgromadzono - i praktycznie uwięziono - w je...
Początkowo Trynitarze (zakonnicy spod znaku św. Trójcy) osiedlili się we Lwowie, a stamtąd przybyli - w roku 1688 - do Krakowa. W 1741 r. długo zbierane fundusze pozwoliły wreszcie na rozpoczęcie ciągnącej się przez następne kilkanaście lat budowy klasztoru. Ukończono ją ostatecznie w roku 1758, a konsekracji dokonał sufragan krakowski Franciszek Potkański. Fasada kościoła, autorstwa osiadłego w Polsce rzymskiego architekta Franciszka Placidiego, znamionuje najwyższy kunszt. Ponieważ obliczona była na oglądanie „w skrócie", w perspektywie niezbyt szerokiej ulicy, rozwiązana jest kulisowo z ...
Tradycja wiąże powstanie kościoła z kazaniem wygłoszonym w tym miejscu przez św. Wojciecha – jednego z patronów Polski. Z polecenia księcia Bolesława Chrobrego nawracał on na chrześcijaństwo pogańskich Prusów. Działalność misyjną przypłacił śmiercią męczeńską; jego ciało zostało wykupione za złoto równe wadze ciała świętego. Pierwszy, niewielki romański kościółek św. Wojciecha powstał w XI w. Zachowane fragmenty murów są najstarszym zabytkiem w obrębie Rynku Głównego. Świątynia stanęła na rozwidleniu szlaków handlowych, na długo przed wytyczeniem Rynku i lokacją miasta. Obecny kości...
Jezuici przybyli do Polski wkrótce po soborze trydenckim w 1563 roku. Zgodnie z jego myślą mieli bronić wiary katolickiej przed wpływem idei reformacyjnych. Dzięki poparciu króla Stefana Batorego otrzymali krakowski kościół św. Barbary, przy którym powstała też skromna rezydencja zakonu. Niebawem się jednak okazało, że niewielkie rozmiary kościoła uniemożliwiają pełnienie misji. Tak narodziła się idea budowy nowej świątyni, a wybór padł na teren przy ulicy Grodzkiej, w sąsiedztwie klasztoru klarysek. Dzięki wstawiennictwu księdza Piotra Skargi, król Zygmunt III Waza przeznaczył odpowiednie ...
Najlepiej zachowana budowla romańska w Krakowie. Masywny, kamienny kościół wzniesiono pod koniec XI wieku; pełnił też ważne funkcje obronne. Uwagę zwracają dwie ośmioboczne wieże, z charakterystycznymi dla sztuki romańskiej podwójnymi, arkadowymi okienkami. Rozbudowywana i umacniana świątynia w połowie XIII wieku skutecznie oparła się najazdowi Tatarów, udzielając schronienia mieszkańcom miasta. Nazywano ją nawet dolnym zamkiem (w odróżnieniu od stojącego nieopodal górnego – wawelskiego). W latach 20. XIV wieku przekazano ją zgromadzeniu klarysek, dla których wzniesiono przylegający...
Obecny kościół jest trzecim z rzędu na tym miejscu. Pierwszy, drewniany kościół zbudowano tu w XIV wieku. Stał w centrum dzielnicy żydowskiej – sąsiadował z synagogą i mykwą (rytualną łaźnią). Spłonął w roku 1407 podczas zamieszek antyżydowskich. Odbudowę świątyni w postaci murowanej sfinansował król Władysław Jagiełło, oddając ją równocześnie pod opiekę Akademii Krakowskiej. Również kolejny kościół w tym miejscu zachował – po dziś dzień – status akademicki.   W XVII wieku profesorowie uniwersytetu, wspierani przez króla Jana III Sobieskiego, absolwenta uczelni, postanowili wz...