Uwaga!!! informacja archiwalna

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Adres:
ul. Senacka 3, Kraków

Program

10 października (sobota)
19.00

PEREGRYNACJA, CZYLI ZWIERCIADŁO SOWY

Projekt inspirowany wierszami, balladami, pieśniami (głównie anonimowymi) wędrownych dziadów, aktorów, rybałtów, sowizdrzałów. Zaprezentujemy teksty wywodzące się głównie z kręgów kultury oralnej (czyli przekazywanej ustnie), powstałych jako teksty mówione (choć istnieją ich zapisy, którymi się posłużymy) koncentrując się na tekstach powstałych w kręgu małopolskich (a także śląskich) klechów i dziadów. Nawiązując do tematyki podróży projekt będzie miał formę swego rodzaju wędrówki w rytm i pulsację dialogowanych ballad i pieśni, która to wędrówka odbędzie się w przestrzeniach Muzeum Archeologicznego w Krakowie: dziedzińce, korytarze, cele dawnego więzienia, ogrody. Przewodnikami w tej wędrówce będą aktorzy Teatru Mumerus, którzy przekazywać będą teksty w tych różnorakich przestrzeniach, a widzowie będą za nimi wędrować. Będzie to więc struktura dynamiczna. Część tekstów będzie mówiona, część śpiewana. W projekcie wezmą udział aktorzy Teatru Mumerus: Ewa Breguła, Anna Lenczewska, Mateusz Dewera, Jan Mancewicz, Jacek Milczanowski, Robert Żurek
Scenarzystą, organizatorem i reżyserem całości będzie Wiesław Hołdys.

Organizator: Stowarzyszenie Teatr Mumerus we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Krakowie