Klub Dziennikarzy

Adres:
ul. Szczepańska 1, Kraków

Program

10 października (sobota)
15.00

Spotkanie poetyckie z Natalią Kubicius i Krystyną Czarnecką, autorkami wyróżnionymi w 7. Konkursie na Książkowy Debiut Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej 2020

Spotkanie z poezją wyróżnionych poetek: Natalii Kubicius – autorki tomu "Umowa śmieciowa" oraz Krystyny Czarneckiej - autorki tomu "Clewline"
Prowadzący: Anna Marchewka

Organizator Biblioteka Kraków


10 października (sobota)
17.00

POETYCKIE PODRÓŻE Z BIBLIOTEKĄ KRAKÓW: ŚWIATŁO I SZELEST - JADWIGA MALINA

Promocja tomu wierszy Jadwigi Maliny Światło i szelest wydanego w 2020 r. przez Bibliotekę Kraków w ramach serii wydawniczej Poeci Krakowa. W programie: krytyczne omówienie twórczości Jadwigi Maliny przez Joannę Zach (autorkę wstępu do tomu). Usłyszymy wiersze w autorskim wykonaniu Jadwigi Maliny oraz w recytacji Lidii Bogaczówny, aktorki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Organizator: Biblioteka Kraków