Uwaga!!! informacja archiwalna, aktualne informacje na stronie głównej -> krakowskienoce.pl

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

Adres:
ul. Jagiellońska 15, Kraków

Program

Wystawy stałe:
Zwiedzanie stałej części ekspozycji od Librarii do Auli (ostatnie wejście o godz. 00.30)
Nauki dawne i niedawne. Wystawa interaktywna (ostatnie wejście o godz. 23.30)
Otwarcie sieni z widokiem na kaplicę św. Jana z Kęt
Udostępnienie Ogrodu Profesorskiego przez Długą Sień (ostatnie wejście o godz. 23.30)
Wystawy czasowe:
Akademia na Uniwersytecie. Związki Akademii Sztuk Pięknych z Uniwersytetem
Jagiellońskim. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie o godz. 20.00
Spotkanie sztuki z Wiatrem. Prace Tomasza Wiatra i Marka Wiatra w piwnicach