Uwaga!!! informacja archiwalna

Kościół św. Bernardyna (oo. Bernardyni)

Adres:
ul. Bernardyńska 2, Kraków

Program

15.08.2017  (wtorek)

 

20.00 „XVII-wieczna muzyka na uroczystości miejskie”

Koncert w wykonaniu Capelli Cracoviensis pod kierunkiem Marcina Świątkiewicza

W programie: M. Weckmann ,W. Brade , J. Ch. Bach, N. A. Strungk J. Schop