LAUREACI NAGRODY TEATRALNEJ

Został rozstrzygnięty konkurs na Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego. Laureatami w 2017 roku (VI edycja) zostali:

Ewa Kaim, reżyserka i autorka scenariusza spektaklu „Do DNA” (NAGRODA GŁÓWNA); Stowarzyszenie Teatr Mumerus w składzie: Wiesław Hołdys, Beata Kolak, Anna Lenczewska, Robert Żurek, Karol Zapała, Jan Mancewicz, Michał Braszak, Katarzyna Fijał, Agnieszka Dziedzic (NAGRODA SPECJALNA)

 

Uroczystość wręczenia nagród będzie miała miejsce 17 czerwca 2017 r. o godz. 21.00 na scenie plenerowej w Rynku Głównym (od strony Ratusza).

LAUREACI NAGRODY TEATRALNEJ
Fot. Sylwia Domin

Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego została ustanowiona Uchwałą Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 r. w celu wzmocnienia wizerunku miasta Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierania rozwoju sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach.

Jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym indywidualnym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W uzasadnionych przypadkach może stanowić nagrodę zespołową za wspólne osiągnięcie kilku artystów.

 

Do roku 2016 nagroda była przyznawana tylko w jednej kategorii, obecnie, od 2017 roku, zwanej NAGRODĄ GŁÓWNĄ (wysokość nagrody 30.000 zł brutto).

 

W 2017 roku, w celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności a także pracę związanych z tymi teatrami artystów, została ustanowiona dodatkowa kategoria: NAGRODA SPECJALNA. (Uchwała Rady Miasta Krakowa NR LXII/1371/17 z 11.01.2017 r.) W przypadku nagrody indywidualnej stanowi ona kwotę 10.000 zł, w przypadku uhonorowania zespołu – wynosi 15.000 zł i jest dzielona pomiędzy członków zespołu.

 

Nagroda specjalna jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury).

 

Do szóstej edycji konkursu wpłynęło 35 wniosków, które dotyczyły 27 kandydatur (spektakle, osoby, teatry). Analizy wniosków dokonała powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Kapituła Nagrody im. S. Wyspiańskiego. W wyniku pierwszej selekcji o nagrodę walczyli:

 

  1. Ewa Kaim, reżyserka i autorka scenariusza spektaklu „Do DNA” (spektakl dyplomowy specjalności wokalno-aktorskiej Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie)

2.    Zespół i realizatorzy spektaklu „Sekretne życie Friedmanów” (spektakl Teatru Ludowego w Krakowie)

3. Zespół Teatru Łaźnia Nowa za spektakl „Wszystko o mojej matce”

4.    Janusz Szydłowski, reżyser spektaklu „Variete Film Show” (Krakowski Teatru Variete)

5.    Zespół twórców spektaklu „Wieloryb the Globe” (Teatr Łaźnia Nowa)

6.    Jerzy Stuhr za znakomity debiut w roli reżysera operowego – reżyseria „Don Pasquale” G. Donizettiego w Operze Krakowskiej Reżyser operowy (debiut) „Don Pasquale”

 

 

Najwięcej głosów w rozstrzygającym głosowaniu uzyskała Ewa Kaim (5 głosów), reżyserka i autorka scenariusza spektaklu „Do DNA”.

 

 

O NAGRODĘ SPECJALNĄ, po nominacjach dokonanych przez członków Kapituły, walczyli:

 

  1. Stowarzyszenie Teatr Mumerus w składzie:

Wiesław Hołdys, Beata Kolak, Anna Lenczewska, Robert Żurek, Karol Zapała, Jan Mancewicz, Michał Braszak, Katarzyna Fijał, Agnieszka Dziedzic.

Za dokonania w dziedzinie teatru nieinstytucjonalnego:

  1. niepowtarzalny i oryginalny styl spektakli,
  2. stałą i konsekwentną realizację i prezentację (przez 17 lat) awangardowych przedstawień teatralnych w różnych miejscach Krakowa,
  3. awangardowe podejście do form teatralnych,
  4. całokształt pracy artystycznej i edukacyjnej.

 

  1. Piotr Sieklucki

Za całokształt pracy artystycznej w Stowarzyszeniu Teatr Nowy, którym kieruje od 11 lat, za prace reżyserskie, aktorskie kreacje oraz programy społeczne.

 

  1. Artur Dziurman

Za determinację i zaangażowanie w pracę nad spektaklem „Legenda Starszych Panów” Teatru ITAN (Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego) -  reżyseria i współautorstwo scenariusza.

 

  1. Teatr Odwrócony

Za działalność Teatru w 2016 r.

 

Najwyższą liczbę głosów (5 głosów) otrzymał dziewięcioosobowy zespół Stowarzyszenia Teatr Mumerus.

 

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI NAGRODY TEATRALNEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO:

 

I edycja (2012)

Radosław Krzyżowski, aktor Teatru im. Juliusza Słowackiego, aktor Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej (1998-2003), od lat współpracujący z Krakowskim Teatrem Scena Stu, laureat wielu nagród, m. in. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2001), znany miłośnikom teatru z wielu znakomitych ról. Kapituła Nagrody Teatralnej doceniła kreację aktorską Radosława Krzyżowskiego w roli Klaudiusza w spektaklu „Hamlet” według Williama Szekspira, w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, na deskach Krakowskiego Teatru Scena STU, a także inne kreacje stworzone na scenach krakowskich w 2011 roku (rola Gunkela w „Udręce życia” według Hanocha Levina, w reżyserii Iwony Kempy na scenie Miniatura w Teatrze im. J. Słowackiego) oraz całokształt dotychczasowego dorobku twórczego.

 

II edycja (2013)

Dziewięcioosobowy zespół aktorek i twórców spektakluZa chwilę. Cztery sposoby na życie i jeden na śmierć” Petera Asmussena w reż. Iwony Kempy, zrealizowanego w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, w składzie: Bożena Adamek, Dominika Bednarczyk, Dorocie Godzic, Marta Konarska, Anna Tomaszewska (aktorki) oraz Iwona Kempa (adaptacja, reżyseria i scenografia), Anna Sekuła (scenografia i kostiumy), Bartosz Chajdecki (muzyka i opracowanie muzyczne), Dawid Rudnicki (opracowanie muzyczne, muzyka na żywo).

 

 

III edycja (2014)

Grzegorz Mielczarek za kreacje aktorskie w rolach Wacława Niżyńskiego w spektaklu „Niżyński. Zapiski z otchłani” w reżyserii Józefa Opalskiego oraz Terry’ego w spektaklu „W mrocznym mrocznym domu” w reżyserii Marcina Hycnara (obie premiery zostały zrealizowane w 2013 roku na deskach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie – Scena Miniatura).

 

 

IV edycja (2015)

Trzynastoosobowy ZESPÓŁ AKTORSKI w składzie: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Dorota Segda, Marta Nieradkiewicz, Marta Ojrzyńska, Dorota Pomykała, Anna Radwan-Gancarczyk, Małgorzata Zawadzka, Juliusz Chrząstowski, Szymon Czacki, Marcin Czarnik, Michał Majnicz, Adam Nawojczyk, Radomir Rospondek, za kreacje aktorskie oraz znakomitą grę zespołową” w spektaklu pt. „nie-boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU!!!” (reż. Monika Strzępka) zrealizowanym w 2014 roku na Scenie Kameralnej Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

 

V edycja (2016)

Krzysztof Jasiński

za tryptyk „Wędrowanie” wg Stanisława Wyspiańskiego. Kapituła doceniła fakt, iż reżyser, bazując na oryginalnym tekście, dokonał wyboru tego, co ponadczasowe, tworząc nową współczesną propozycję odczytania dramatów Stanisława Wyspiańskiego.

 

VI edycja (2017)

 

NAGRODA GŁÓWNA

Ewa Kaim

Za przedstawienie muzyczne „Do DNA”. Spektakl dyplomowy specjalności wokalno-aktorskiej Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie wnosi nową jakość w życie teatralne miasta. Reżyserce i autorce scenariusza udało się znaleźć idealny język przekładu dawnego na współczesne, unikając cepeliady i jasełek. Archaiczny świat ludowych przyśpiewek okazał się niezwykle współczesny i czytelny dla dzisiejszego widza.

 

NAGRODA SPECJALNA

Stowarzyszenie Teatr Mumerus w składzie: Wiesław Hołdys, Beata Kolak, Anna Lenczewska, Robert Żurek, Karol Zapała, Jan Mancewicz, Michał Braszak, Katarzyna Fijał, Agnieszka Dziedzic.

Za dokonania w dziedzinie teatru nieinstytucjonalnego:

1)        niepowtarzalny i oryginalny styl spektakli,

2)        stałą i konsekwentną realizację i prezentację (przez 17 lat) awangardowych przedstawień teatralnych w różnych miejscach Krakowa,

3)        awangardowe podejście do form teatralnych,

4)        całokształt pracy artystycznej i edukacyjnej.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Krakowskie Noce
Newsletter
Zapisz się