Zbigniew Herbert

Adres:
ul. Augustiańska 7, Kraków

Program

6 października
19.30
Kaplica św. Doroty w klasztorze OO. Augustianów

„Zbigniew Herbert” – audycja Jakuba Kosiniaka
Autorska interpretacja, w wykonaniu Jakuba Kosiniaka, fragmentów utworów Z. Herberta na tle współczesnych poecie utworów muzycznych polskich kompozytorów muzyki poważnej.
Organizator: Biblioteka Kraków