Uwaga!!! informacja archiwalna, aktualne informacje na stronie głównej -> krakowskienoce.pl

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie /MICET

Adres:
ul. Jagiellońska 1, Kraków

Program

7 października 2017 r.

20.00-21.30

MARATON WYSPIAŃSKI. Trening dramatyczny (II) z aktorem Jackiem Romanowskim i poetą Michałem Zabłockim

Maraton dramatyczny szlakami „Wesela”, „Wyzwolenia” i „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego. Wspólne czytanie, pisanie, dyskusje, lajkowanie, dissowanie, a przede wszystkim – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Co poeta miał na myśli?