Uwaga!!! informacja archiwalna, aktualne informacje na stronie głównej -> krakowskienoce.pl

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie /MICET

Adres:
ul. Jagiellońska 1, Kraków

Program

7 października 2017 r.

15.00-16.30

MARATON WYSPIAŃSKI. Trening dramatyczny (I) z aktorem Bartoszem Bielenią i poetą Michałem Zabłockim.

Maraton dramatyczny szlakami „Wesela”, „Wyzwolenia” i „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego. Wspólne czytanie, pisanie, dyskusje, lajkowanie, dissowanie, a przede wszystkim – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Co poeta miał na myśli?