Uwaga!!! informacja archiwalna

Biblioteka Kraków, Filia nr 7

Adres:
Aleja Pokoju 33, Kraków

Program

7 października 2017 r.

17.00

Co nam dzisiaj w duszy gra?

Spotkanie miłośników poezji, inspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego, podczas którego uczestnicy przypomną sobie postać i twórczość S. Wyspiańskiego. Następnie współcześni poeci m.in. Paweł Kuzora, Władysław Gorgoń, Ada Jarosz, Jolanta Woźniczka i inni zaprezentują swoją twórczość poetycką. Spotkanie uświetni występ muzyków.

Moderator: Grażyna Groyecka

Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa prac malarskich twórców zrzeszonych w Polskim Związku Głuchych. Artyści przygotowali prace nawiązujące do hasła tegorocznej Nocy Poezji.