WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Adres:
ul. Dunajewskiego 8, Kraków

Program

Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie

„Przystanek historia”, ul. Juliana Dunajewskiego 8 (IV piętro), tel.  881 015 159

Program: II Rzeczpospolita – 21 lat Niepodległej

17.00-0.00 Rekonstrukcyjne dioramy tematyczne: Semper Fidelis – Obrona Lwowa; Ukraińska Armia Halicka 1919-1920; Wojsko Polskie II Rzeczpospolitej; Wojsko Polskie w Galicji 1919 r.

17.00-0.00 Wystawa: Polski gen wolności oraz wystawa o 20. Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej

18.00-20.00 Niepodległość. Prezentacja najnowszej gry planszowej IPN oraz turniej

20.00-22.00 Minigra miejska: II Rzeczpospolita/Wrzesień 1939

17.00-22.00 Warsztaty plastyczne o tematyce niepodległościowej dla dzieci

17.00-0.00 Żołnierska zupa dla każdego odwiedzającego „Przystanek Historia”