Muzeum Krakowa

Adres:
ul. Królowej Jadwigi 41, Kraków

Program

Dom Zwierzyniecki

Temat przewodni: Przedmiejska noc

Wystawa czasowa: przeMieszczanie. Przedmieszczanin. Ostatnie wejście o godz. 00.30

20.00, 23.00 Oprowadzania kuratorskie