Muzeum Krakowa

Adres:
ul. Basztowa 18, Kraków

Program

Barbakan

Wystawa stała: Widoki Barbakanu i obronność miejska

Program przygotowany przez Stowarzyszenie Podolski Regiment Odprzodowy i Małopolska Chorągiew Husarska (Rekonstruktorzy XVI-XVII w.)

19.00 Rekonstruktorzy zaproszą do zwiedzania

20.00 Salwy wiwatowe z murów obronnych. Prezentacja obrazu Igora Sikorskiego „Bitwa pod Wiedniem”. Pokaz strojów oraz replik uzbrojenia z okresu Odsieczy Wiedeńskiej

21.00 Rocznica rozejmu z Moskwą, Rok Wazowski. Pokaz strojów i replik uzbrojenia XVI/XVII w. – „lud ognisty”, piechota polsko-węgierska, autorament cudzoziemski w armii Rzeczpospolitej. Pokazy harcowników

22.00 Rocznica Unii Lubelskiej, Korona i Litwa. Salwy wiwatowe z murów obronnych. Prezentacja strojów ze szczególnym uwzględnieniem strojów kobiecych. Nauka śpiewania pieśni rycerskiej, tańce plebejskie

23.00 Prezentacja obrazu „Bitwa pod Wiedniem”, pokaz strojów i replik uzbrojenia XVI/XVII w. –  stroje rycerskie, szlacheckie, mieszczańskie. Salwy wiwatowe z murów obronnych

0.00 Pokaz poloneza prowadzony przez rekonstruktorów przy udziale publiczności

Pokazy szermierki historycznej i prezentacje filmów przedstawiających rekonstrukcje historyczne w wykonaniu Regimentu