Muzeum Geologiczne Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Adres:
Aleja Mickiewicza 30, Kraków

Program

Wystawy stałe: Paleontologia, Zjawiska krasowe, Geologia dynamiczna, Minerały

Wystawy czasowe: Minerały Polski - ze zbiorów Tomasza Praszkiera i Jacka Szczerby, Małe jest piękne – ze zbiorów Joanny Gajowniczek-Praszkier, Minerały wybranych złóż surowców chemicznych - ze zbiorów Jacka Wachowiaka, Fauna i flora kier mezozoicznych okolic Łukowa – ze zbiorów Krzysztofa Przybylskiego