Uwaga!!! informacja archiwalna

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

Adres:
ul. Jagiellońska 15, Kraków

Program

Wystawy stałe:

  Zwiedzanie stałej części ekspozycji od Librarii do Auli (ostatnie wejście o godz. 00.30)

  Wystawa interaktywna: Nauki dawne i niedawne (ostatnie wejście o godz. 23.30)

  Otwarcie sieni z widokiem na kaplicę św. Jana z Kęt

  Udostępnienie Ogrodu Profesorskiego przez Długą Sień (ostatnie wejście o godz. 23.30)

Wystawy czasowe: Liturgie kościołów obecnych w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie (w piwnicach); Od radiowęzłów do uniwersyteckiej rozgłośni. Alma Radio (1957-1993)