Uwaga!!! informacja archiwalna, aktualne informacje na stronie głównej -> krakowskienoce.pl

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Dom Zwierzyniecki

Adres:
ul. Królowej Jadwigi 41, Kraków

Program

19.00-01.00 Wystawa stała: Mieszkanie przedmiejskie przed stu laty oraz wystawa czasowa: Prawie wszystko o Zwierzyńcu (ostatnie wejście o godz. 0.30)

19.00-01.00  Pamiętać czy nie? Kontrowersje leninowskie. Projekcja fragmentu filmu: „Lenin w Polsce” z 1967 roku połączona z dyskusją (sala audiowizualna)