Uwaga!!! informacja archiwalna, aktualne informacje na stronie głównej -> krakowskienoce.pl

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Adres:
ul. Poselska 3, Kraków

Program

19.00-00.00*

Wystawy stałe: Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski; Bogowie starożytnego Egiptu; Peruwiańskie Zbiory Władysława Klugera; Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Wystawy czasowe: Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa; Starożytne pomniki Europy Południowo-Wschodniej – wybrane zdjęcia z projektu Bałkany wspólne dziedzictwo; Archeologiczne fałszerstwo z Doliny Mnikowskiej

19.00-00.00

Rynek Główny – podziemia kościoła św. Wojciecha

Wystawa stała: Dzieje Rynku Krakowskiego i kościoła św. Wojciecha