Bazylika św. Floriana

Adres:
ul. Warszawska 1, Kraków

Program

14.08.2019  (środa)

16.00 - 19.30  Zwiedzanie wystawy   „Św. Jan Paweł II   -  70-lecie przybycia ks. Karola Wojtyła na Wikariusza Parafii św. Floriana”  (w sali katechetycznej) wraz z możliwością obejrzenia ogrodu

15.08.2019  (czwartek)

10.00 - 20.00  Zwiedzanie wystawy   „Św. Jan Paweł II   -  70-lecie przybycia ks. Karola Wojtyła na Wikariusza Parafii św. Floriana”  (w sali katechetycznej) wraz z możliwością obejrzenia ogrodu  

20.45 „Muzyka Klasztorna. Najpiękniejsze arie, pieśni i chorały wielkich Mistrzów” - koncert w wykonaniu  Niny Nowak

w programie : G.F. Haendel, F. Schubert, C. Franck, J. Peterson, G. Rossini, J.B. Pergolesi,T. Albinioni