Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Program

14.08.2019  (środa)

10.00 - 19.00  Zwiedzanie ogrodu i wirydarza klasztornego oraz wystawy: „Jubileusz  powstania Żeńskiego Gimnazjum Ziemiańskiego” (m.in. dokumenty założycielskie, pamiątki, fotografie, mini klasa, dzienniki zajęć; zwiedzanie w grupach 20-osobowych wg kolejności przybycia na Furtę Klasztoru)

15.08.2019  (czwartek)

10.00 - 18.00  Zwiedzanie ogrodu i wirydarza klasztornego oraz wystawy: „Jubileusz  powstania Żeńskiego Gimnazjum Ziemiańskiego” (m.in. dokumenty założycielskie, pamiątki, fotografie, mini klasa, dzienniki zajęć; zwiedzanie w grupach 20-osobowych wg kolejności przybycia

na Furtę Klasztoru)

19.00 „Unitatis” - koncert instrumentalny melodii sakralnych w wykonaniu  Zespołu The Oneness w składzie:  Jarosław Tyrała (skrzypce), Maciej Łacny (wiolonczela), Oleg Dyyak (akordeon, duduk, perkusjonalia), Mikołaj Pospieszalski  (kontrabas)