Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wolności oddać nie umiem – zbieramy zgłoszenia do programu XII Nocy Poezji

Jak rozumiemy wolność? Jak rozumieli ją poeci minionych epok – Cyprian Kamil Norwid, Adam Mickiewicz, Józef Wybicki? Jak pojmowała ją Maria Konopnicka? Jak komentowali i komentują wolność współcześni poeci? Na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas XII Nocy Poezji, która odbędzie się w Krakowie w dniach 7-9 października. Można już zgłaszać propozycje do tegorocznej edycji wydarzenia.

Wolność. Ograniczana najpierw przez cenzurę, nietolerancję społeczną, prawo, politykę, potem pandemię, wreszcie – wojnę. Staje się marzeniem? Czemu ta wolność taka trudna? Dlaczego wciąż trzeba o nią zabiegać, walczyć? O wolność pojmowaną w różnych wymiarach – wolność słowa, wolność tworzenia, wolność wyboru, wolność od strachu i przemocy.

Nagle odkrywamy, że nie ma doskonałej wolności, że „Wolność nie jest darem. Ma krople potu na czole”, że „zdobywa się ją – jak każdą wartość – złotem lub krwią”. Czy „Wolność to życie pozbawione lęku”? Jak rozumiemy wolność? Jak rozumieli ją poeci minionych epok – Cyprian Kamil Norwid, Adam Mickiewicz, Józef Wybicki? Jak pojmowała ją Maria Konopnicka? Jak komentowali/komentują wolność współcześni poeci?

‒ Szeroko, wieloaspektowo rozumiana wolność to motyw przewodni tegorocznej 12. edycji Nocy Poezji. Zapraszamy do składania propozycji projektów, które w dniach 7-9 października zamienią nasze miasto w niekwestionowane światowe centrum poezji. Dzielmy się słowami poetek i poetów. Rozmawiajmy. Czekamy na propozycje odnoszące się do głosów zarówno poetów romantycznych – Józefa Wybickiego (200. rocznica śmierci), Zygmunta Krasińskiego (210. rocznica śmierci), Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Teofila Lenartowicza (200. rocznica urodzin), ale i natchnionych ideą romantyzmu poetów powstańców warszawskich – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego czy Józefa Andrzeja Szczepańskiego (100. rocznica urodzin). W programie nie może też zabraknąć głosów kobiet: Marii Konopnickiej (180. rocznica urodzin), Kazimiery Iłłakowiczówny (130. rocznica urodzin), Anny Świrszczyńskiej i Wisławy Szymborskiej (10. rocznica śmierci poetki). W poezji jest siła, czerpmy z niej – do współtworzenia programu XII Nocy Poezji zaprasza Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Organizatorzy Nocy Poezji 2022 czekają na propozycje oryginalnych i innowacyjnych projektów autorskich, obejmujących m.in. tematyczne spotkania poetyckie i biesiady poetyckie, warsztaty literackie, gry miejskie, poezję w przestrzeni miejskiej, eksperymenty literackie z wykorzystaniem nowych mediów, poetycki slam oraz spacery literackie.

Najmilej widziane będą projekty podejmowane we współpracy, przez kilka podmiotów, w oryginalny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poetów i poezji. Termin realizacji: 7-10 października, przy czym preferowane będą wydarzenia planowane na 8 października oraz noc z 8 na 9 października.

Termin zgłaszania propozycji upływa 31 maja 2022 r.

Propozycje niskobudżetowych projektów (oczekiwany udział finansowy miasta nie może przekraczać 10 tys. zł.) do programu 12. edycji Nocy Poezji, można składać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK:

  • pocztą na adres: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem „NOC POEZJI 2022” (decyduje data stempla pocztowego),
  • drogą mailową (pod warunkiem, że objętość zgłoszenia nie przekracza 1 MB) na adres: edukacja.kulturowa@um.krakow.pl z dopiskiem NOC POEZJI 2022 w temacie wiadomości.

Propozycja powinna zawierać: tytuł projektu, planowane miejsce i czas realizacji, opis koncepcji, w tym cel realizacji, kalkulację kosztów, informację o przewidywanych adresatach, krótką informację o autorze/ autorach oraz inicjatorach (jeśli osoby lub podmioty nie współpracowały dotychczas z miastem), a także realizatorach/wykonawcach. Projekty powinny uwzględniać możliwość realizacji w warunkach ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, preferowana będzie realizacja projektów stacjonarnie z udziałem publiczności lub hybrydowo.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru projektów do programu Nocy Poezji 2022, uwzględniając ich atrakcyjność i oryginalność, w tym powiązanie z motywem przewodnim, charakter, lokalizację, adresatów, a także ogólną kwotę środków zabezpieczonych na realizację programu w budżecie miasta. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK pod numerem tel.: 12 61 61 917.

Realizowana cyklicznie Noc Poezji ma na celu wspieranie i rozwijanie kompetencji i praktyk czytelniczych, a także promocję poezji za pomocą nowych i atrakcyjnych form. Noce Poezji zachęcają do własnych poszukiwań, interpretacji i reinterpretacji utworów poetyckich. Wzmacniają też markę Krakowa jako miasta poetów i poezji. Wokół poezji i kultury słowa integrują środowiska twórcze i artystyczne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, wydawców i księgarzy, a także mieszkańców różnych części miasta i gości odwiedzających Kraków – Miasto Literatury UNESCO. NOC POEZJI stanowi jeden z komponentów marki KRAKOWSKIE NOCE.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Krakowskie Noce
Data publikacji: 2022-03-22
Data aktualizacji: 2022-03-22
Powrót
Znajdź