Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Noc Cracovia Sacra 2022

Noc Cracovia Sacra organizowana jest w Krakowie od 2008 roku. W swoim kształcie, charakterze i bogactwie programowym nie ma odpowiednika w całej Europie.

 Kraków już w średniowieczu zachwycał urodą, mnogością i wystrojem kościołów, zaskakiwał liczbą klasztorów, które były ważnymi centrami kultury, barwnymi uroczystościami, bogatą obrzędowością, był też ważnym ośrodkiem myśli religijnej. Przez całe wieki, aż po czasy współczesne, podnoszony był fenomen kultury duchowej, w tym także religijnej miasta.

Noc Cracovia Sacra stanowi wyjątkową okazję do prezentacji i zapoznania się z unikatowym dziedzictwem sakralnym Krakowa oraz jego okolic. Prezentowany corocznie program Nocy jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Oprócz zwiedzania najpiękniejszych świątyń Krakowa i okolic, odkrywania  kościelnych zabytków i dzieł sztuki na co dzień niedostępnych, oferuje liczne wystawy, koncerty, czy spektakle o tematyce sakralnej.

            W przedsięwzięciu udział bierze szereg krakowskich, ale również, co warto podkreślić,  podkrakowskich klasztorów i kościołów – niemal od początku w projekt zaangażowały się siostry benedyktynki ze Staniątek, ojcowie benedyktyni z Tyńca, czy ojcowie cystersi z Mogiły.

W realizację projektu angażują się również inne podmioty, jak np. Muzeum UJ Collegium Maius, Pałac Biskupa Erazma Ciołka - oddział Muzeum Narodowego, Muzeum Archidiecezjalne, czy Nowohuckie Centrum Kultury. Dzięki wzajemnej współpracy udało się przygotować i zrealizować szereg bezcennych wystaw sakralnych, prezentujących m.in. relikwiarze i relikwie świętych od Jacka Odrowąża do Jana Pawła II; szaty grobowe królowej Jadwigi, niezwykle cenne szaty liturgiczne pochodzące z warsztatów tkackich całej Europy; unikatowe naczynia i paramenty liturgiczne; najcenniejsze obiekty ze zbiorów klasztornych bibliotek i archiwów, w tym słynny rękopis ”Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej (po raz pierwszy publicznie udostępniony), Graduał karmelitański (barokowy manuskrypt) oraz  liczne starodruki, dokumenty i księgi liturgiczne. W ramach przedsięwzięcia  udało się udostępnić do zwiedzania - często po raz pierwszy - wyjątkowe miejsca ukryte za klasztorną klauzurą, takie  jak np. krypty znajdujące się w Opactwie Tynieckim, krypty w podziemiach kościoła św. Kazimierza Królewicza, czy w klasztorze oo. Kamedułów na Bielanach; liczne skarbce, kapitularze, biblioteki i archiwa,  ogrody i wirydarze oraz inne obiekty i pomieszczenia klasztorne.

            Każdorazowo Nocy Cracovia Sacra towarzyszy motyw przewodni, wokół którego budowany jest program przedsięwzięcia W ubiegłych latach motywy przewodnie stanowiły:

 • w 2008 roku - kościoły stacyjne
 • w 2009 roku - ozdobione papieskimi koronami wizerunki Matki Bożej
 • w 2010 roku - krakowscy święci
 • w 2011 roku - papieskie bazyliki mniejsze
 • w 2012 roku - sanktuaria krakowskie
 • w 2013 roku - najstarsze krakowskie parafie
 • w 2014 roku - poświęcona św. Janowi Pawłowi II
 • w 2015 roku bogactwo kulturowe związane z funkcjonowaniem od wieków w Krakowie różnych religii i wyznań
 • w 2016 roku -  Altera Roma (Inny Rzym)
 • w 2017 roku - Skarby krakowskich klasztorów
 • w 2018 roku - Dziedzictwo sakralne Krakowa
 • w 2019 roku - Ogrody i wirydarze klasztorne
 • w 2020 roku - Sztuka Sakralna - w hołdzie św. Janowi Pawłowi II
 • w 2021 roku - Wizerunki Maryjne w sztuce sakralnej

W tym roku (2022) odbędzie się kolejna, 15. jubileuszowa odsłona Nocy, z motywem przewodnim Wokół krzyża. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, nie tylko ze względu na swój okrągły jubileusz, ale również z uwagi na fakt, że zbiega się z ważnymi jubileuszami kilku krakowskich klasztorów: 800 - leciem Opactwa Cystersów w Mogile, 550 - leciem obecności Paulinów na Skałce, czy 800-leciem Parafii Mariackiej. W programie tegorocznej Nocy, która tradycyjnie odbędzie się  14 i 15 sierpnia, oprócz zwiedzania obiektów sakralnych, zaprezentowane zostaną  liczne wystawy tematyczne, koncerty. Szczegółowy program Nocy, jak również wszelkie informacje na temat udziału w poszczególnych wydarzeniach dostępne będą na stronie Miasta:  www.krakowskienoce.pl.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest  bezpłatny; do niektórych obiektów obowiązywać będą bezpłatne wejściówki

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Krakowskie Noce
Data publikacji: 2022-07-21
Data aktualizacji: 2022-07-21
Powrót