górne tło

Zapraszamy do współtworzenia Nocy Teatrów!

Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do teatrów nieinstytucjonalnych, prowadzonych m.in. przez organizacje pozarządowe, sceny działające w ramach instytucji kultury, placówek oświatowo-wychowawczych, wyższych uczelni, agencji artystycznych oraz teatrów nieformalnych. Oferty programowe (w wersji edytowalnej) należy kierować do Teatru KTO, który na zlecenie Miasta jest współorganizatorem wydarzenia, drogą elektroniczną na adres: nocteatrow@teatrkto.pl, (tel. 12 623 73 00), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo tutaj:

https://bit.ly/NocTeatrów2023_zgloszenia