górne tło

Noc Muzeów 2022 - z myślą o osobach z niepełnosprawnością

Krakowskie Muzea przygotowały specjalne wydarzenia dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnoprawności i bezpośrednio dla nich przeznaczone.

 

1. Muzeum Fotografii w Krakowie – specjalne oprowadzanie po wystawach (godz. 20.30 i 22.00) tłumaczone na PJM

2. Muzeum Książąt Czartoryskich - – oddział Muzeum Narodowego w Krakowie  - możliwość wypożyczenia audioprzewodników; język migowy i audiodyskrypcja

 

3. Muzeum Fonografii, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa (obok Zamku w Niepołomicach) -istnieje możliwość zwiedzania ekspozycji przez osoby z niepełnosprawnością, także ruchową

 

Ponadto osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą odwiedzić następujące Muzea:

Muzeum Starego Teatru MICET;

 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;

 

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

 

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do następujących oddziałów, przystosowanych dla osób na wózkach:

Szczegółowy opis na stronie: http://mnk.pl/udogodnienia-dla-niepelnosprawnych

 

 

Muzeum Krakowa obsługuje osoby z niepełnosprawnością wzroku. We wszystkich oddziałach/obiektach Muzeum istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem na PJM, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 

Do wszystkich oddziałów/obiektów Muzeum zaprasza osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są oddziały:

 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha jest częściowo przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd, toaleta, ale nie ma windy pomiędzy piętrami. Natomiast budynek Galerii Europa – Daleki Wschód jest dostosowany w pełni (podjazd, toaleta, winda).

 

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie - siedziba Muzeum została w 2017 roku wyróżniona nagrodą „Lidera dostępności” za niwelowanie barier architektonicznych w obiekcie zabytkowym. Podczas zwiedzania osoby z dysfunkcją wzroku mają możliwość skorzystania z audiodeskrypcji, a osoby z dysfunkcją słuchu mają do dyspozycji filmy z lektorem tłumaczącym teksty na PJM.

 

W Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, ul. Zamkowa 8 osoby poruszające się na wózkach  mogą uczestniczyć w programie Nocy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji na stronie internetowej Muzeum. Dostępna do zwiedzania jest m.in. podziemna ekspozycja Muzeum na III poziomie kopalni soli i Ogród Żupny. Ponadto jest możliwe uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych „Moc soli”.

 

Ogród Botaniczny, ul. Kopernika 27 - po samym Ogrodzie Botanicznym można poruszać się na wózku, natomiast do szklarni Jubileuszowej dostęp jest utrudniony przy bardzo dużej ilości odwiedzających i wymaga pomocy osób towarzyszących.