górne tło

POKAZ ZABYTKOWYCH SAMOCHODÓW

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Koło Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Krakowskiego organizują pokaz ok. trzydziestu samochodów zabytkowych na płycie Rynku Głównego (pomiędzy kościołem św. Wojciecha a Bazyliką Mariacką) 15 maja w godzinach: 17.00 - 17.45.

Około godz. 17.45 planowany jest przejazd całej kolumny wraz z Panem Prezydentem Miasta Krakowa, przedstawicielami UMK oraz innymi gośćmi muzeów krakowskich – spod Sukiennic do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka", ul. Nadwiślańska 4.